Mohu zabránit tomu, aby pes mého souseda štěkal tím, že při každém štěkání foukne na píšťalku psa?


Nejlepší odpověď

Teoreticky vy můžete , ale musíte buď získat podstatnou spolupráci od svého souseda, nebo použít píšťalku nebo jiné zařízení vhodné akustické intenzity a frekvenčního spektra, které by psovi poskytlo dostatečné nepohodlí, že by raději přestal štěkat přes slyšení …

Proč Ježíš řekl: „Otče, pokud chceš, vezmi ode mě tento kalich; ale ne moje vůle, ale tvá bude hotová. “?


Nejlepší odpověď

Víme, že Ježíš byl nejen dokonalým Bohem, ale byl také dokonalým člověkem, kromě, nikdy se nedopustil hříchu. Co je to hřích, to je odvrácení se od Boha / odmítnutí Boha. Ježíši? Celý život je dokonalým vzorem toho, jak …