Jaké je šesté písmeno řecké abecedy?


Nejlepší odpověď

Jaké je šesté písmeno řecké abecedy?

To samozřejmě záleží na na kterou řeckou abecedu odkazujete. Moderní řečtina? Faux starořečtina používaná v matematice a fyzice? Skutečná starověká verze? Středověký? rané varianty? Počítáte písmena, která jsou zachována v abecedním pořadí, když jsou použita jako číslice, ale vynechána pro běžné jazykové použití? Mezi nimi je řada možných odpovědí: wau (v různých přepisech), digamma, stigma a zeta.

V nejstarší řecké abecedě šesté písmeno zahrnovalo samohlásku / u / i semivohlásku / w /, stejně jako iota pokryl samohlásku / i / a polosamohlásku / j /. Jeho název se obvykle označuje jako „wau“, ale v této fázi by bylo správnější „uau“ (stejně jako u ioty by mělo být písmeno přepisováno konzistentně s hodnotou samohlásky). Toto se však ve velmi rané fázi rozdělilo na dvě písmena, takže jeho hlasová hodnota byla oddělena a umístěna na konec abecedy, po tau, které do té doby bylo posledním písmenem abecedy. Od tohoto bodu si šesté písmeno ponechalo pouze hodnotu / w / a jeho název by měl být přepsán jako „wau“ nebo „waw“ podle toho, jak jsou analyzovány dvojhlásky.

V době klasické starořečtiny „Řecké dialekty se ztratily jako foném a písmeno zmizelo z abecedy, která se používala k psaní zvuků jazyka. Mezitím však písmena na základě jejich umístění v abecedě získala také sekundární roli číslic. Abychom nezaváděli zmatek tím, že jsme museli posunout hodnoty následujících písmen dolů, zůstalo písmeno pro toto použití v abecedním pořadí. Původní název, který již neměl zvukovou hodnotu, byl ztracen a byl zaveden nový na základě jeho tvaru (podobný latinskému „F“): digamma, což znamená „dvojitá gama“.

Ve středověké řečtině , tato situace do značné míry přetrvávala, ale stále více kurzívní tvar digammy se sjednotil se sigma-tau digrafem, který dostal název „stigma“ (tj. „sigma“ pouze s „s + t namísto iniciály ).

V moderní řečtině je tento typ číslic méně používaný a bylo mi řečeno, že když je, je „stigma“ rozpuštěno do sekvence „sigma“ – „tau“, a proto jej nelze použít lze rozumně nazvat dopisem i v užším smyslu. Zde musí být zeta jednoznačně považována za šesté písmeno, jak by mělo pravděpodobně v (klasické) starověké a středověké řečtině, ale ne v rané řecké abecedě.

Odpověď

Šesté písmeno standardní řecké abecedy, abecedy, kterou přijaly starověké Atény v roce 403 př. nl a rozšířila se po celém řeckém světě Alexandrovými výboji, abecedou, která se stále používá pro starou i moderní řečtinu je Zeta psána Ζ (velká písmena) a ζ (malá písmena) a vyslovuje se z. (Předpokládá se, že ve starověké řečtině se vyslovovalo zd nebo dz, proto latinské písmeno Z vyjadřuje zvuk ts- nebo dz v němčině a italštině.)

Ve starověkém Řecku však existovaly mnoho variant abecedy a ve většině z nich bylo těsně před Z další písmeno, které vypadalo jako latinské písmeno F a bylo pravděpodobně vyslovováno jako anglické W. Ten zvuk zmizel z varianty řečtiny mluvené v Aténách, což je proč dopis vypadl z toho, co se stalo standardní formou řecké abecedy. Přesto, když byla řecká písmena používána jako číslice (jak je tomu dodnes u číslování králů nebo kapitol v knihách, stejně jako římské číslice v angličtině), Z znamenalo 7 a 6 bylo reprezentováno variantním tvarem obs toho zastaralého dopis. (Tento znak byl zaměňován s ligaturou používanou pro ΣΤ do 19. století, takže dnes 6 je obvykle reprezentováno ΣΤ nebo στ, když se používají řecké číslice. Z stále znamená 7.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *