Jaký je plný formulář pro SQL?


Nejlepší odpověď

SQL je jazyk databázového počítače určené pro vyhledávání a správu dat v relační databázi. SQL znamená Structured Query Language , což je počítačový jazyk pro ukládání, manipulaci a načítání data uložená v relační databázi.

SQL je standardní jazyk pro relační databázový systém. Všechny systémy pro správu relačních databází (RDMS) jako MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres a SQL Server používají jako svůj standardní databázový jazyk SQL.

Aplikace SQL

SQL je jedním z nejpoužívanějších dotazovacích jazyků v databázích. Zde uvedu několik z nich:

  • Umožňuje uživatelům přístup k datům v systémech správy relačních databází.
  • Umožňuje uživatelům popsat data.
  • Umožňuje uživatelům definovat data v databázi a manipulovat s nimi.
  • Umožňuje vložit do jiných jazyků pomocí modulů SQL, knihoven a předkompilátorů.
  • Umožňuje uživatelům k vytvoření a zrušení databází a tabulek.
  • Umožňuje uživatelům vytvářet zobrazení, uložené procedury, funkce v databázi.
  • Umožňuje uživatelům nastavit oprávnění k tabulkám, postupům a pohledům.

Odpověď

  1. Doktor moderních jazyků (DML), stejně jako ostatní doktoráty, je akademický titul na nejvyšší úrovni. Je obdobou titulu Ph.D. a doktora umění v cizích jazycích
  2. Data Manipulation Language (DML) je rodina syntaxových prvků podobných počítačovému programovacímu jazyku používanému pro vkládání, mazání a Aktualizace dat v databázi.
  3. Devonport Management Limited (DML) byla společnost, která vlastní a spravuje Devonport Royal Dockyard, největší loděnici v západní Evropě.

Doufám, že budete spokojeni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *