Kdo byli Sybils v řecké mytologii?


Nejlepší odpověď

Sybil nebo Sibylla byla prorokyní v řecké legendě a literatuře. Tradice ji představovala jako ženu podivuhodného stáří, která vyslovovala předpovědi v extatickém šílenství, ale vždy byla postavou mýtické minulosti a její proroctví v řeckých hexametrech byla předávána písemně. V 5. a na počátku 4. století př. N. L. Se o ní vždy hovořilo v jednotném čísle; Se Sibyllou se zacházelo jako s jejím pravým jménem a zřejmě se nacházela v Malé Asii. Od konce 4. století se počet sibylů znásobil; byly lokalizovány tradičně ve všech slavných centrech Oracle i jinde, zejména ve spojení s Apollem, a byly rozlišeny podle jednotlivých jmen, přičemž „sibyl“ bylo považováno za titul.

V legendě o sibyle z Cumae v Itálii doprovázela Aenea na jeho cestě do podsvětí (Virgilova Aeneid , kniha VI). Podle Dionýsa byla slavná sbírka sibyllinových proroctví, Sybiline Bioks, nabídnuta k prodeji Taruminisovi Superbusovi, poslednímu ze sedmi římských králů, kumejskou sibylou. Odmítl jí zaplatit cenu, takže sibyl spálila šest knih, než mu konečně prodala zbývající tři za cenu, za kterou původně požadovala všech devět. Knihy byly poté uloženy v chrámu Jupitera na Capitoline Hill, aby byly konzultovány pouze v případě nouze. Byly zničeny při požáru 83 před naším letopočtem.

Odpověď

V řecké mytologii byly sybily ženy, které starověcí Řekové považovali za věštce – ženy, které vytvářely proroctví, ovlivněné božskou inspirací od bohů.

Sybil byla kněžka, věštkyně, prorokyně – říkejte jim, jak chcete – kteří byli často, ne-li vždy, velmi staří [dokonce i ve starověku] a věřilo se, že mluvili vůle bohů a jejich slova by se odrážela po tisíc let prostřednictvím božské pomoci.

Sybily, zejména ty nejstarší, by předpovídaly na svatých místech, jako jsou Delfy, Delos a Pessinos. V některých tradicích se věřilo, že sybily byly pouze nástroji bohů – že to byl bůh, který mluvil skrz rty těchto žen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *