How to say ' Promluvím si zítra '? Nebo je to ' zítra s vámi mluvím '


nejlepší odpověď

jak se máte řekni: „Promluvím si s tebou zítra“? Nebo je to tak, že „zítra s vámi promluvím“?

Existuje několik způsobů, jak sdělit stejnou zprávu. Oba vaše způsoby jsou správné, i když poněkud přesvědčivé: zní to jako pokyny nebo směrnice, zejména druhé, spíše než pouhé informování vašich záměrů někomu.

Zde je několik návrhů, které by byly lepší, pokud jste jen uzavření dohody. „Promluvme si zítra.“ „Zítra si promluvíme (/ chat).“ „Můžeme mluvit zítra?“ „Budu moci (/ k dispozici) zítra (/ s vámi) mluvit.“

Obecně je talk vhodnější než mluvit , pokud se bude jednat o obousměrnou konverzaci. Často mluvíme s někým, pokud mu chceme dát naši radu nebo pokyny, ale si promluvit s pokud máme v úmyslu vést konverzaci za stejných podmínek. Promluvte si s a mluvit nejsou nesprávné, ale jsou méně obvyklé.

Odpověď

„Mluvil jsem“.

Toto je příklad Perfect Tense.

Dokonalý čas je tvořen slovesem „to mít “(základní forma, jinak známá jako indikativní) a minulá koncová formace používaného slovesa, která je obvykle„ -ed “. Tento konec se týká všech běžných sloves, což jsou slovesa, jejichž základ se nemění v pravopisu.

Sloveso, které zde používáte, je však „mluvit“, což je nepravidelné sloveso, takže formulář „mluvil“. (ne * mluvil nebo * mluvil). Pravopis se zde změnil!

Většina sloves z minulého času je naštěstí „obyčejná“!

Chcete-li vytvořit dokonalý čas pro sloveso „mluvit“, musíte k jeho již přidat nepravidelný základ, „mluvil“, nepravidelný konec, „-en“, který se mění, „mluvil“ na „mluvený“.

V pravidelných slovesech se bit „-ed“ běžně nazývá minulé příčestí a šťastně sedí se všemi slovesy minulých časů.

Rozdělení na vytvoření regulárního dokonalého času je:

„mít“ (také nazývané pomocné sloveso) + „sloveso ”(Regulární) +“ ed ”(minulé příčestí). * Pomocné sloveso „pomáhá“ slovesu, které za ním následuje! Zde je to „mít“.

Pravidelná slovesa minulých časů vždy končí „-ed“, takže vždy získáte pravidelné slovesné formace minulých časů jako: „Hrál jsem“, „Rozhodl jsem se ”,“ Zemřel jsem! ”

Avšak nepravidelná slovesa minulých časů budou mít vždy řadu různých zakončení a změn v základní podobě, jen aby se učení angličtiny ztížilo!

Nepravidelná slovesa se změněnými základními tvary a nepravidelnými minulými příčestky zahrnují: „Mluvil jsem“, „Koupil jsem“, „Mám (deset)“, „Zadal jsem“, „Nyní jsem usnul“!

Zastínil jsem znovu! Nebo je snad zastínil?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *