Hur ser slutstadiets hundlymfom ut när det gäller symtom?


Bästa svaret

Det liknar det hos en människa. Jag hittade den här webbplatsen: Progression av hundens lymfom – Hundens lymfom

  • Allvarligt viktminskning
  • Andningssvårigheter, Hosta
  • Krampanfall, förlamning
  • Svårigheter att svälja
  • Vägran att äta
  • Hjärtsvikt med högt blod
  • Allvarlig slöhet
  • Krossad eller sårad hud
  • och sedan finns det mer om du tillåter att hunden lider till slutet. Det finns behandlingsalternativ, men det är bäst om du hade en försäkring för hunden om du vill göra det eftersom det är dyrt. Jag hoppas att någon hundägare skulle lägga ner dem när hunden verkligen inte har någon livskvalitet kvar i honom / henne. Slutstegen är ganska smärtsamma och skulle vara smärtsamma att titta på.

Svar

Svaghet, apati, slöhet, anorexi, gastrointestinella tecken, svullnad etc. Få en bra veterinär för att gå igenom frågorna.

*** Obs: frukta sjukdomen, inte behandlingen. Kemoterapi har varit ganska framgångsrik med lymfom, eftersom vi behandlar för komfort, vanligtvis inte för att bota. Det finns flera alternativ till och med för vård av hospice, för komfort utan sann kemoterapi. Mina tankar är med dig. Sök lokala råd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *