Vad är ett somatiskt svar?


Bästa svaret

Det somatiska nervsystemet är en del av det perifera nervsystemet, som är hela nervsystemet utanför hjärnan och ryggmärgen . Specifikt är det somatiska nervsystemet ansvarigt för rörelse av frivilliga muskler och processen som kallas en reflexbåge. Detta system bär nervimpulser fram och tillbaka mellan centrala nervsystemet, som är hjärnan och ryggmärgen, och skelettmusklerna, huden och sensoriska organ.

Det somatiska nervsystemets primära roll är för att ansluta centrala nervsystemet till organ, muskler och hud. Detta gör att du kan utföra komplexa rörelser och beteenden. De somatiska nervcellerna bär meddelanden från de yttre delarna av kroppen som har att göra med sinnena. Ett somatiskt svar är nervsystemet som reagerar på kommandon för att aktivera någon del av kroppen. Svar från det somatiska nervsystemet är associerade med strukturer som är under frivillig kontroll, vilket i grunden är skelettmusklerna.

Svar

Det somatiska systemet är den del av det perifera nervsystemet som är ansvarig för att transportera motorisk och sensorisk information till och från centrala nervsystemet. Detta system består av nerver som ansluter till huden, sensoriska organ och alla skelettmuskler. Systemet ansvarar för praktiskt taget alla frivilliga muskelrörelser samt för bearbetning av sensorisk information som kommer via yttre stimuli inklusive hörsel, beröring och syn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *