Vad är ett teckendiagram i Algebra 2?


Bästa svaret

Det är ett diagram som anger vad tecknet kommer att bli resultatet av en matematisk operation mellan två okända Till exempel:

Termen ”teckendiagram” används också för att beskriva en teknik för att lösa polynomiska ojämlikheter som också är känd som en faktortabell. Till exempel faktortabellen för ( x 2 + 2) ( x + 5) ³ (4 – 2 x ) ( x ² ) ( x – 6) < 0

ser ut så här:

Källan för den här bilden, Purple Math – Solving Polynomial Inequalities , förklarar också hur de fungerar.

Om jag var tvungen att gissa, skulle jag säga att du letade efter det senare exemplet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *