Vad är meningen med Sun Trine Uranus?


Bästa svaret

Jag har faktiskt också den här aspekten i mitt födelsetabell. Jag tror att det delvis symboliserar mitt intresse för innovativa, futuristiska, experimentella ämnen. Människor som gillar att tänka eller agera ”utanför lådan” kan ha denna typ av aspekt eller något liknande (Mercury trine Uranus eller Sun Sextile Uranus, etc.).

Tänk på att i sig själv det är bara ett tecken på en person som är progressiv eller uppfinningsrik i sitt tänkande och personliga intresseområden. Du vill se andra aspekter eller konfigurationer i ditt födelsekarta som stöder temat för denna aspekt.

Många människor på Quora tycker att det är OK att ställa frågor om en viss konfiguration utan att erbjuda hela födelsedata. Väldigt konstigt. Jag antar att det finns någon form av rädsla för att visa deras exakta födelsedata på grund av möjligheten till identitetsstöld.

Nu, om du vill lära dig mer om konsekvenserna av denna aspekt, kanske du vill kontrollera ut Robert Pelletiers bok Planeter i aspekt. Dessutom rekommenderar jag starkt en bok av Bil Tierney som heter: Dynamics of Aspect Analysis. En mycket insiktsfull bok .

Svar

Jag tycker att alla ovanstående onlinebeskrivningar är för allmänna och mycket felaktigt för vad de försöker säga.

Sun representerar andens nuvarande utvecklingstillstånd och livets mål. Ingen föds här med fulländad andlig utveckling och redo att sjunka ner på högre världar. Så hur ska det uppnås under denna korta livsväg? Ett av de största verktygen också uppnå så mycket som möjligt under de minsta tidsperioderna är ett verktyg som astrologi kallar Sun-Pluto aspekt. Alla Pluto-aspekter är transformativa, men kvadrat är en speciell behandling. Ord för att beskriva kvadrat är: skarp och konflikt. Kärnordet för Pluto är transformation. Så livet kommer att vara transformativt ett och transformation kommer att tvingas vidare. Förändringar kommer att uppnås genom emotionell smärta och extrema traumatiska händelser. Målet här är ett dubbelt mål: du kommer att förändras och du i sin tur kommer att kunna ändra andra på vägen. Du kommer att lära dig medkänsla, vänlighet och samtidigt utveckla otrolig inre styrka. Arten av dessa traumatiska händelser kommer att baseras på hus och tecken på Sun. Till exempel, om Sun placeras i 8: e huset: övergrepp, våldtäkt, förlust av fastigheter eller investeringar på grund av bluff, att utsättas för svart magi och trollformler kommer att åläggas individen. Om Sun sign är cancer till exempel, många problem med familjen. Att ansluta prickarna till det åttonde huset har vi ovanför brott begåtts inom en familjestruktur. Det kan vara kaotisk barndom, dysfunktionell familj, kränkande män i ens liv (Pluto representerar dominerande man som missbrukande make, far, etc. Man kan anslutas genom nära band till trollkarl eller häxa och lider till synes orättvist för andliga brott som andra medlemmar begår. Listan kan verkligen fortsätta och fortsätta … Dessa bara exempel som visar naturen hos traumatiska händelser vi pratar om. Viktigt att lägga märke till här: vanligtvis har man antingen egenskaper som den kränkande föräldern, make, bror, etc. men dessa egenskaper är antingen dolda eller inte helt formad ännu för att skrika sant karma på grund av. Så spegeln för att se egna problem erbjuds … Återigen, variation av familjeproblem är oändlig och mycket specifik för varje individ. Till exempel solen i lejonet och i åttonde huset, ovanstående händelser kan hända istället i yrkeslivet. Så en kärnscen för att händelser ska äga rum kommer att vara helt annorlunda för varje tecken på Sun-position. Typ av händelser som bestäms av huset Sun ligger i.

Ett annat exempel, Sun positionerat i ett sjätte hus: det kan vara en allvarlig livslång störning, krångliga operationer, missbildningar, etc. allt som kommer att leda individen att drabbas avsevärt i kroppens hälsa. Säg att denna sol också är placerad i Väduren i ett sjätte hus. Kroppsskador eller sjukdomar kan relateras till sport eller tas emot under krigshändelser etc. Det betyder inte att personen kommer att begränsas av fysisk anpassning på något sätt. Saturnus orsakar begränsning, inte Pluto. Så om inte Saturnus direkt är inblandad i en situation, kommer någon utmaning att riktas mot andens djupa känslomässiga kärna, att slå självkänslan hårt … och kommer att vara att övervinna att visa världen otrolig mänsklig natur. kan vara mycket försiktig baserat på ett livskontrakt (hur exakt grad av aspekt). Det är viktigt att lägga märke till att ingen av dessa möjliga händelser skulle kunna krascha eller helt förstöra bäraren av aspekten. Kom ihåg att målet här inte är ett straff utan transformation. Det här är inte karma som spelas här. Detta är ett steg ovanför. I stället för att betala för tidigare gärningar utan att verkligen förstå vad vi hårt drabbas av, ger denna aspekt oss alla nödvändiga insikter och förklaringar och ser till att oönskade handlingar aldrig kommer att ske.Med andra ord är inkarnerad ande ganska erfaren för denna typ av lektion.

Slutresultatet är en förnyad ande med ett nytt livsperspektiv och förståelse; vilket betyder att den tidigare var defekt eller bristfällig. Sådan transformation kan ta livserier att uppnå i någon annan. Men i fallet med Sun-Pluto-aspekten kunde flera stora transformationer genomföras inom en enda inkarnation. Dessa människor kan överleva otänkbart och är verkligen mycket motståndskraftiga. Phoenix är en lämplig symbol för denna aspekt som en fågel som alltid reser sig från aska. Priset är högt, men utdelningen är mycket högre. Människor med stark Pluto i båda horoskopen lär sig så småningom denna sanning. Budskapet här är att alla liv är en resa av andens transformation. Den här är den ultimata när det gäller produktivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *