Liší se Tantrik od Tantry?


Nejlepší odpověď

Jaká veškerá znalost lidská bytost má, tomu se říká nebo termín, který souvisí s fyzickou formou s tímto poznáním. Lidská forma lékaře je termín, který se používá pro jeho držení lékařských znalostí, tanečník pro držení znalostí tance, boxer, inženýr, zloděj, podvodník, pick kapsa …… .. vše kromě všeho, co je známo individuální forma v jakémkoli aspektu světského poznání se neliší od fyzické formy této lidské bytosti.

Tantrik je tedy také ta lidská forma, která nebo kdo má znalosti tantry, ale bohužel, jako více nebo méně veškerá duchovní věda o Védách byla zničena vlastními zájmy, někde tam, kde to také bylo přijato pro ruiny.

Tyto ruiny mají magickou sílu, tato síla je v slova , tato slova ve svém nezkresleném významu mají moc dát tu esenci, která tam je a může a prokáže, že hinduismus bude největší ze všech věd, jaké kdy byly.

Slovo TAKTRIK jednoduše znamená – jeden zcela zběhlý i n Jakákoli věda nebo systém, jako jakýkoli jiný poznatek na světě, který nyní nebo kdy existuje, je tu pro lidskou bytost, kterou má vlastnit, ale toto duchovní poznání je zde proto, aby bylo známo a pochopeno v sobě, samostatně.

Poznej sám sebe, slovo TANTRA znamená demonstraci, jasný a správný závěr. Kdo, co, jak to všechno je? Jak se má já? tato TANTRA, pokud a kdy je realizována v sobě, stane se tantrik, zbytek všeho, co tam na tomto světě je, je podvod, který vezme bezhlavé lidstvo na projížďku.

První zmínka o tomto slově TANTRA je v Rig Veda 10: 71: 9 jsou shlokas 8 a 9 uvedeny níže, původní sanskrtská slova lze zkontrolovat na síti, což znamená, jak je forma rychle / rychle, nepředstavitelně rychle tkaná nebo protkaná.

hrda-interiér těla ) tashta- fashioned, vytvořený v mysli, produkoval RV. AV. xi, 1, 23 Shu- porod / porod manaso-. N. člověka. java – rychlost, rychlost, rychlost eshu – přítomnost yada – aby to, co se týče toho, že; brAhmana – to, co je božské, božské AV.

samya – dát dohromady, hromadit (Ā. pro jednoho já ) ja-light, luster / progenitor ante- závěr sakha- E. स pro समान všechny, (svět) ख्या k oslavě, aff. इन् a ङीष् fem. aff; mužské podstatné jméno je nepravidelně skloňováno. AyA-být redukován na, stát se čímkoli

atrA- zde, sem; zde, v tomto případě nebo na této záležitosti; tam / asunder tvam – jiné / různé vi- od sebe / asunder ja-E. जन nést nebo se narodit, जि dobýt, nebo jiné kořeny, a ड aff. hvE.-být vyvolán nebo vyvolán dhyA-mediation abhi-Conjunction, partikularizující, upevňující roha, stoupající brAhmana – to, co je božské, božské vi- rozlišení chara-zjistit auntyu- naposledy na místě, v čase nebo v pořádku (8)

E- tento me- návrat / obnovení nAra- vztahující se nebo vycházející z lidí, lidí, smrtelných lidí / jako Anga- měkká nebo delikátní forma těla na- znalosti para- jiný / jiný než já shacha- tak říkajíc ranti-milující zůstat, s radostí přebývat s na- poznání brhamna- to, co je božské, to božské proměňování se v generování, plodit, vychovávat, oživovat, obíhat, uveden do pohybu karA-, způsobující, produkující sa- podobnost

Ta- sanctity ete- this here abhi-superiority padhya-to go, uchýlit se nebo se přihlásit, účastnit se (podle), udržovat, pozorovat R. papaya-E. पा k uchování (z ní) a प Uńádi aff. sirI – tkadlec sa- podobnost tantra-. Demonstrace, jasný a správný závěr .tanvata – Šíření, rozšiřování a rozšiřování této prajajny, schopné plodit / vědět, obeznámeno s (9)

Odpovědět

Tady je hodně zmatku, protože slova tantra, tantric / tantrik, a tantrism se používají v mnoha různými způsoby. Pro mnoho hinduistů je tantra černá magie a tantrikové jsou šarlatáni nebo čarodějové. Pro ostatní hinduisty a pro všechny tibetské buddhisty jsou tantrické praktiky základem jejich náboženství. Pro obyvatele Západu to může být buďto, nebo exotická forma pohlaví.

Diskutuji o rozdílech v řadě příspěvků. Tyto by vám měly pomoci začít:

Odpověď Shakti na Co je tantra?

Odpověď Shakti na Proč mnoho hinduistů pohlíží na tantrismus jako na zlo?

< Odpověď p> Shakti na Jaká je filozofie sexu tantrik?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *