Is Tantrik anders dan Tantra?


Beste antwoord

Wat alle kennis die een mens bezit, wordt dat genoemd of een term die de fysieke vorm in verband brengt met die kennis. Menselijke vorm van een dokter is een term die wordt gebruikt voor het bezit van de medische kennis, danser voor het bezit van de danskennis, bokser, ingenieur, dief, boef, zakkenroller … alles behalve alles wat bekend is bij een individuele vorm in enig aspect van de wereldse kennis verschilt niet van de fysieke vorm van die mens.

Tantrik is daarom ook die menselijke vorm die of die de kennis van Tantra bezit, maar helaas, als meer of minder, alle spirituele wetenschap van de Vedas is geruïneerd door gevestigde belangen, ergens langs de lijn, ook dit is opgepakt als ruïnes.

Hoewel deze ruïnes een magische kracht hebben, zit deze kracht in de woorden , deze woorden hebben in hun onvervormde betekenis de kracht om die essentie te geven die er is en kan en zal bewijzen dat het hindoeïsme de grootste van alle wetenschappen is die ooit zijn geweest.

Het woord TAKTRIK betekent eenvoudigweg -een volledig onderlegd i n elke wetenschap of systeem, zoals elke andere kennis in de wereld die er nu of ooit zal zijn, is er voor een mens om te bezitten, deze spirituele kennis is er echter om door hemzelf gekend en begrepen te worden.

Ken uzelf, het woord TANTRA betekent demonstratie, duidelijke en juiste conclusie. Wie, wat, hoe is alles? Hoe is het met mezelf? deze TANTRA als en wanneer in jezelf gerealiseerd wordt, wordt men een tantrik, rust alles wat er in deze wereld is, is een schijnvertoning, het neemt de argeloze mensheid mee voor een ritje.

De eerste vermelding van dit woord TANTRA is in Rig Veda 10: 71: 9 worden shlokas 8 en 9 hieronder ingediend, de originele Sanskrietwoorden kunnen op het net worden gecontroleerd, de betekenis is hoe de vorm snel / snel wordt, onvoorstelbaar snel wordt geweven of verweven.

hrda-interieur van het lichaam ) tashta-gevormd, gevormd in de geest, geproduceerde RV. AV. xi, 1, 23 Shu- bevalling / bevallingsmanaso-. N. van de mens. java-snelheid, snelheid ,, snelheid eshu-present yada-om dat, wat betreft het feit dat; brAhmana-dat wat goddelijk is, de goddelijke AV.

samya – samenvoegen, ophopen (Ā. for one “s self ) ja-light, glans / progenitor anteconclusie sakha- E. स voor समान allen, (de wereld) ख्या te vieren, aff. इन्, en ङीष् fem. aff .; het mannelijke zelfstandig naamwoord wordt onregelmatig verbogen. AyA – om gereduceerd te worden tot iets te worden

atrA- hier, hier; hierin, in dit geval of materie; er zijn / asunder tvam – other / different vi- apart / asunder ja-E. जन baren of geboren worden, जि veroveren, of andere wortels, en ड aff. hvE.-worden genoemd of aangeroepen dhyA-mediation abhi-Conjunctie, het specificeren, roha-opstijgen, opstijgen van brAhmana – dat wat goddelijk is, de goddelijke vi – onderscheidingskarakter – om tante vast te stellen – als laatste op zijn plaats, in de tijd of in volgorde (8)

E- dit me- terugkeer / herstel nAra- gerelateerd aan of voortkomend uit mannen, menselijke, sterfelijke va- as / zoals Anga- zachte of delicate vorm van lichaamsna- kennis para anders / anders dan zelf shacha- om zo te zeggen ranti-liefhebbend om te blijven, blij te blijven met na-kennis brhamna- dat wat goddelijk is, het goddelijke zo- draaien in suTe-genereren, verwekken, voortbrengen, verlevendigen, aanzetten, zet karA- in gang, veroorzaakt, produceert gelijkenis

Ta- sanctity ete- dit hier abhi-superioriteit padhya-to go, toevlucht nemen of solliciteren, deelnemen aan (acc.), behouden, R. papaya-E observeren. पा om (ervan) te behouden, en प Uńádi aff. sirI – weaver sa- gelijkenis tantra-. Demonstratie, duidelijke en juiste conclusie. Tanvata- Verspreiding, uitbreiding van a-deze prajajna-bekwaam tot verwekken / kennen, vertrouwd met (9)

Antwoord

Er is een veel verwarring omdat de woorden tantra, tantric / tantrik, en tantrisme in veel verschillende manieren. Voor veel hindoes is tantra zwarte magie en tantriks zijn charlatans of tovenaars. Voor andere hindoes en voor alle Tibetaanse boeddhisten zijn tantrische praktijken een steunpilaar van hun religie. Voor westerlingen kan het een van beide zijn, of een exotische vorm van seks.

Ik bespreek de verschillen in een aantal berichten. Deze zouden je op weg moeten helpen:

Shaktis antwoord op Wat is tantra?

Shaktis antwoord op Waarom beschouwen veel hindoes tantrisme als slecht?

Shaktis antwoord op Wat is de filosofie van tantrik-seks?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *