Hur många sidor finns det på en Decagon?


Bästa svaret

En decagon är en polygon med 10 sidor och även 10 vinklar. Deca är naturligtvis ett prefix som betecknar siffran tio.

På samma sätt en pentagon är en femsidig polygon eller en 5-gon, en åttkant hänvisar till en åtta-sidig polygon, och så vidare. Så här ser en (vanlig) decagon ut (gratis bild från Wikipedia):

I en vanlig decagon är varje intern vinkel är lika med 144 grader.

Området för en vanlig decagon av sidolängd a ges av:

{\ displaystyle A = {\ frac {5} {2}} a ^ {2} \ cot \ left ({\ frac {\ pi} {10}} \ right) = {\ frac {5} {2}} a ^ {2} {\ sqrt {5 + 2 {\ sqrt {5 }}}} \ simeq 7.694208843 \, a ^ {2}}

För mer information, se även Wikipedia-artikeln Decagon .

Svar

Det finns standardprefix för polygoner som anger antalet sidor TRIangle – 3 sides QUADrilateral -4 PENTAgon-5 HEXAgon-6 HEPTAgon-7 OCTAgon-8 NONAgon-9 DECAgon- 10

Prefixen är med stora bokstäver och de anger antalet sidor. Så ja; decagon är en polygon med tio sidor

Hoppas det hjälpte. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *