Hva er den minste evolusjonsenheten, og hvorfor er dette viktig å forstå?


Beste svaret

Et utmerket spørsmål!

Hvis vi definerer dette som den minste endringen i fenotype som kan oppstå under en evolusjonær prosess (f.eks. økning i antall muskelfibre i biceps), så hvis denne er for liten, er styrkefordelen den gir ubetydelig overlevelsesfordel, men vi kan si det er mer sannsynlig å skje ved en tilfeldighet.

Men hvis den minste endringen er for stor (f.eks. en økning i muskelmasse på 50\%), vil dette, mens det vil gi en stor overlevelsesfordel, være langt mindre sannsynlig .

På den ene siden innebærer dette at det må være et «søtt sted» der evolusjonen spiller ut. På den annen side kan det antyde at naturlig utvalg rett og slett ikke kan fungere: i dette tilfellet forventer jeg at ingen av parene i dette planet vil føre til maksimum eller minima (underforstått stabil posisjon). p>

Jeg er ikke klar over at noen har gjort beregningene.

Min mening er at naturlig utvalg rett og slett ikke kan fungere (epigenetikk viser at mekanismene som muliggjør evolusjonære er langt mer komplekse enn enkle mutasjoner i genomet) men at det biologiske livet vokser ved hjelp av en slags selvmonteringsmekanisme som ligner på hvordan et egg blir til en voksen.

I dette tilfellet vil den minste endringsenheten være en enkelt celle.

Men vi har foreløpig ingen anelse om hva som definerer eller driver prosessen.

Svar

Evolusjon skjer med populasjoner. Så den minste enheten som kan utvikle seg, er en populasjon av individuelle organismer. Det kan være så lite som 10 individer (kanskje mindre, men det er problematisk) og har stort som 7,5+ milliarder som er menneskelig befolkning. Imidlertid er evolusjonen langsommere jo større befolkningen er, og en veldig stor befolkning (som den nåværende menneskelige) er så stor at evolusjonen i hovedsak stopper – «stasis».

Dette er det viktigste å forstå: evolusjon skjer med populasjoner. Ikke enkeltpersoner. Ikke gener. Men befolkninger. Det er befolkningen som endres i løpet av generasjoner.

Endringen i populasjoner over generasjoner innebærer endringer i allelfrekvensen: i befolkningen . Endringene i populasjoner innebærer endringer i designene (tilpasninger), men igjen i befolkningen.

Vennligst les What Evolution IS av Ernst Mayr, s. 75 og senere.

Enheten av naturlig utvalg er individet. Det er individet som gjør det bra, eller dårlig, i det spesielle miljøet og individet som er involvert i reproduksjon. Ikke gener.

På genomisk nivå velges gener av alleler for . Ikke gener i seg selv, men forskjellige former for gener – alleler. I et område endemisk for malaria er det sigdcellen allel av genet for hemoglobin som er valgt for.

For individer utsatt for HIV, det er CCR5 delta 32 allelen av CCR5-genet som er gunstig (motstandsdyktig mot HIV-infeksjon).

Gjennom generasjoner, som individer med en bestemt allel gjør det bedre under naturlig utvalg, den nye allelen vil nå være den eneste allelen i befolkningen, og dermed har populasjonen utviklet seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *