Wat is de kleinste evolutie-eenheid, en waarom is dit belangrijk om te begrijpen?


Beste antwoord

Een uitstekende vraag!

Als we dit definiëren als de kleinste verandering in fenotype die kan optreden tijdens een evolutionair proces (bijv. de toename van het aantal spiervezels in de biceps), als dit te klein is, is het krachtvoordeel dat het oplevert een verwaarloosbaar overlevingsvoordeel, maar we zouden het kunnen zeggen is waarschijnlijker bij toeval.

Maar als de kleinste verandering te groot is (bijv. een toename van 50\% in spiermassa), zal dit, hoewel dit een groot overlevingsvoordeel oplevert, veel minder waarschijnlijk zijn .

Enerzijds impliceert dit dat er een sweet spot moet zijn waar evolutie zich afspeelt. Aan de andere kant zou het kunnen impliceren dat natuurlijke selectie gewoon niet kan werken: in dit geval zou ik verwachten dat a dat geen van de puntenparen op dit vlak zou leiden tot een maxima of minima (impliciete stabiele positie).

Ik ben me er niet van bewust dat iemand de berekeningen heeft gedaan.

Ik heb het gevoel dat natuurlijke selectie gewoon niet kan werken (epigenetica laat zien dat de mechanismen die evolutionair mogelijk maken veel complexer zijn dan eenvoudige mutaties in de genoom), maar dat biologische leven groeit met behulp van een soort zelfassemblage-mechanisme dat vergelijkbaar is met hoe een ei in een volwassene verandert.

In dit geval zou de kleinste eenheid van verandering een enkele cel zijn.

Maar we hebben momenteel geen idee wat het proces definieert of drijft.

Antwoord

Evolutie gebeurt met populaties. Dus de kleinste eenheid die kan evolueren, is een populatie van individuele organismen. Dat kan zo klein zijn als 10 individuen (misschien kleiner, maar dat is problematisch) en heeft groot als de 7,5+ miljard die de menselijke populatie is. De evolutie gaat echter langzamer naarmate de populatie groter is, en een zeer grote populatie (zoals de huidige menselijke) is zo groot dat de evolutie in wezen stopt – “stasis”.

Dit is het belangrijkste om te begrijpen: evolutie gebeurt met populaties. Geen individuen. Geen genen. Maar populaties. Het is de populatie die in de loop van generaties verandert.

De verandering in populaties over generaties omvat veranderingen in de allelfrequentie: in de populatie . De veranderingen in populaties omvatten veranderingen in de ontwerpen (aanpassingen), maar nogmaals, in de populatie.

Lees alstublieft What Evolution IS door Ernst Mayr, pag. 75 en later.

De eenheid van natuurlijk selectie is het individu. Het is het individu dat het goed of slecht doet in de specifieke omgeving en het individu dat betrokken is bij de voortplanting. Niet de genen.

Op genomisch niveau worden allelen van genen voor geselecteerd. Niet de genen zelf, maar de verschillende vormen van genen – allelen. In een gebied dat endemisch is voor malaria, is het de sikkelcel allel van het gen voor hemoglobine dat wordt geselecteerd.

Voor individuen die zijn blootgesteld aan HIV, het is het CCR5 delta 32 allel van het CCR5-gen dat gunstig is (resistent tegen HIV-infectie).

Generaties, zoals individuen met een bepaald allel doen het beter onder natuurlijke selectie, het nieuwe allel zal nu het enige allel in de populatie zijn, en dus is de populatie geëvolueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *