Vad är den minsta utvecklingsenheten och varför är det viktigt att förstå?


Bästa svaret

En utmärkt fråga!

Om vi ​​definierar detta som den minsta förändringen i fenotyp som kan inträffa under en evolutionär process (t.ex. ökningen av antalet muskelfibrer i biceps), om den här är för liten så är styrkafördelen den ger försumbar överlevnadsfördel men vi kan säga det är mer benägna att inträffa av en slump.

Men om den minsta förändringen är för stor (t.ex. en 50\% ökning av muskelmassan) kommer det att vara mycket mindre troligt att detta kommer att ge en stor överlevnadsfördel. .

Å ena sidan innebär detta att det måste finnas en ”sweet spot” där evolution spelar ut. Å andra sidan kan det innebära att naturligt val helt enkelt inte kan fungera: i det här fallet förväntar jag mig att inget av paren i detta plan skulle leda till maxima eller minima (underförstådd ”stabil” position). p>

Jag är inte medveten om att någon har gjort beräkningarna.

Min mening är att naturligt urval helt enkelt inte kan fungera (epigenetik visar att de mekanismer som möjliggör evolutionär är mycket mer komplexa än enkla mutationer i genomet) men att det biologiska livet ”växer” med hjälp av en slags självmonteringsmekanism som liknar hur ett ägg förvandlas till en vuxen.

I det här fallet skulle den minsta förändringsenheten vara en enda cell.

Men vi har för närvarande ingen aning om vad som definierar eller driver processen.

Svar

Evolution händer med populationer. Så den minsta enheten som kan utvecklas är en population av enskilda organismer. Det kan vara så små som tio individer (kanske mindre, men det är problematiskt) och har stora som de 7,5+ miljarder som är den mänskliga befolkningen. Evolutionen är dock långsammare ju större befolkningen är, och en mycket stor befolkning (som den nuvarande mänskliga befolkningen) är så stor att evolutionen väsentligen slutar – ”stasis”.

Detta är det viktigaste att förstå: evolution händer med befolkningar. Inte individer. Inte gener. Men befolkningar. Det är befolkningen som förändras under loppet av generationer.

Förändringen i populationer över generationer innebär förändringar i allelfrekvensen: i befolkningen . Förändringarna i populationer innebär förändringar i mönster (anpassningar), men igen, i befolkningen.

Läs What Evolution IS av Ernst Mayr, s. 75 och senare.

Enheten av naturlig urvalet är individen. Det är individen som gör det bra eller dåligt i den specifika miljön och individen som är involverad i reproduktion. Inte generna.

På genomisk nivå väljs gener av alleler för . Inte generna själva, utan de olika formerna av gener – alleler. I ett område endemiskt för malaria är det sigdcellen allelen av genen för hemoglobin som är vald för.

För individer som exponeras för HIV, det är CCR5 delta 32 allelen av CCR5-genen som är fördelaktig (resistent mot HIV-infektion).

Under generationer, som individer med en viss allel klarar sig bättre under naturligt urval, den nya allelen kommer nu att vara den enda allelen i befolkningen och därmed har befolkningen utvecklats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *