Hvorfor har CH4 et lavere kokepunkt enn SNH4?


Beste svaret

Ved å anvende ferdighetene som er oppnådd i kapitlet om kjemisk binding og molekylær geometri, er alle disse forbindelsene spådd å være ikke-polær, så de kan bare oppleve spredningskrefter : the mindre molekyl, jo mindre polariserbar og jo svakere dispersjonskreftene; jo større molekyl, jo større er dispersjonskreftene. Molarmassene av CH4 og SnH4

er henholdsvis ca. 16 g / mol og 123 g / mol. Derfor forventes CH4 å ha det laveste kokepunktet og SnH4 det høyeste kokepunktet. Ordren fra laveste til høyeste kokepunkt forventes å være CH4 nH4.

Svar

Den viktigste faktoren for kokepunktet til en forbindelse er dens elektronegativitet

Alt strømmer fra dette generelle prinsippet: Når bindinger blir mer polariserte, blir ladningene på atomene større, noe som fører til større intermolekylære attraksjoner, noe som fører til høyere kokepunkter . Joniske bindinger> H-binding> Van der Waals dipol-dipol interaksjoner> Van der Waals dispersjonskrefter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *