Dlaczego CH4 ma niższą temperaturę wrzenia niż SNH4?


Najlepsza odpowiedź

Wykorzystując umiejętności nabyte w rozdziale o wiązaniach chemicznych i geometrii molekularnej, przewiduje się wszystkie te związki być niepolarne, więc mogą wystąpić tylko siły rozproszenia : the mniejsza cząsteczka, tym mniej podatna na polaryzację i słabsze siły dyspersji; im większa cząsteczka, tym większe siły dyspersji. Masy molowe CH4 i SnH4

wynoszą odpowiednio około 16 g / mol i 123 g / mol. Dlatego oczekuje się, że CH4 będzie miał najniższą temperaturę wrzenia, a SnH4 najwyższą temperaturę wrzenia. Oczekuje się, że kolejność od najniższej do najwyższej temperatury wrzenia to CH4 nH4.

Odpowiedź

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na temperaturę wrzenia związku jest jego elektroujemność

Wszystko wypływa z tej ogólnej zasady: gdy wiązania stają się bardziej spolaryzowane, ładunki na atomach stają się większe, co prowadzi do większych przyciągania międzycząsteczkowego, co prowadzi do wyższych punktów wrzenia . Wiązania jonowe> Wiązanie H> Oddziaływania dipol-dipol Van der Waalsa> Siły dyspersji Van der Waalsa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *