Varför har CH4 en lägre kokpunkt än SNH4?


Bästa svaret

Tillämpa de färdigheter som förvärvats i kapitlet om kemisk bindning och molekylär geometri förutses alla dessa föreningar att vara icke-polära, så de kan bara uppleva spridningskrafter : the mindre molekyl, desto mindre polariserbar och desto svagare är dispersionskrafterna; ju större molekyl, desto större är dispersionskrafterna. Molmassorna av CH4 och SnH4

är cirka 16 g / mol respektive 123 g / mol. Därför förväntas CH4 ha den lägsta kokpunkten och SnH4 den högsta kokpunkten. Ordningen från lägsta till högsta kokpunkt förväntas vara CH4 nH4.

Svar

Den viktigaste faktorn för kokpunkten för en förening är dess elektronegativitet

Allt strömmar från denna allmänna princip: när bindningar blir mer polariserade blir laddningarna på atomerna större, vilket leder till större intermolekylära attraktioner, vilket leder till högre kokpunkter . Joniska bindningar> H-bindningar> Van der Waals dipol-dipolinteraktioner> Van der Waals dispersionskrafter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *