Proč má CH4 nižší bod varu než SNH4?


Nejlepší odpověď

Použitím dovedností získaných v kapitole o chemické vazbě a molekulární geometrii jsou všechny tyto sloučeniny předpovídány být nepolární, takže mohou zažít pouze disperzní síly : menší molekula, méně polarizovatelná a slabší disperzní síly; čím větší je molekula, tím větší jsou disperzní síly. Molární hmotnosti CH4 a SnH4

jsou přibližně 16 g / mol, respektive 123 g / mol. Proto se očekává, že CH4 bude mít nejnižší bod varu a SnH4 bude nejvyšší bod varu. Očekává se, že řazení od nejnižší po nejvyšší teplotu varu bude CH4 nH4.

Odpověď

Nejdůležitějším faktorem pro bod varu sloučeniny je její elektronegativita

Všechno to vyplývá z tohoto obecného principu: s rostoucí polarizací vazeb se zvyšují náboje na atomech, což vede k větší mezimolekulární přitažlivosti, což vede k vyšším bodům varu . Iontové vazby> H vazba> Van der Waalsovy interakce dipól-dipól> Van der Waalsovy disperzní síly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *