Vad är Peterskorset?


Bästa svaret

Antikristen symbol, som liksom så många latinska saker, blev antikristen av vårdslöshet av den romersk-katolska Kyrkan.

St Andrew den första kallade, korsfästes upp och ner (och på ett X-format kors) eftersom han kände sig ovärdig att korsfästas i samma sak som Jesus Kristus. Efter hans exempel korsfästes flera andra apostlar på olika sätt än deras mästare och lärare:

Apostel Andrew (Andreas)

Apostel Peter (Petros)

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon symbolik i de ortodoxa (dvs. antika och ursprungliga) kristna kyrkor som inte hör direkt till Kristus – detta inkluderar Guds Moder, Maria. Således har det upp och ned korset av St Peter (eller ”X” av aposteln Andreas) aldrig vördats som symboler: tvärtom var deras syfte att understryka Kristi Sanna Kors.

Inte så i den romersk-katolska traditionen …

Den romerska påven vill betona (eller hävda) sin företräde framför den forntida kristendomen genom att hävda att påven är ”Kristusvikar på jorden”. Detta medför det (falska) påståendet att romerska påvar är direkta ättlingar till Petrus aposteln, även om apostlar, till skillnad från påvar, aldrig var biskopar (de ordinerade biskopar). Icke desto mindre blev Petrus upp och ned kors en påvlig symbol – men utan att katolikerna förklarade vad det betyder:

På den påvliga tronen

På St. Peters Crest utanför en katolsk kyrka i Colchester.

Nettoeffekten är att sataniska grupper har tagit upp symbolen och gjort den till sin egen som ett hån mot Kristi korsfästelse. Detta inkluderar nazisterna och fascisterna som ursprungligen var lutherska:

och motkulturrepresentanter i hårdrock och rap:

Detta är vad arrogans, stolthet och slarv leder till!

Svar

Paul verkar ha känt Peter, åtminstone genom anseende, före sin egen omvändelse. Paulus säger att efter att ha tillbringat tre år för att predika för hedningarna i Damaskus, åkte han till Jerusalem för att möta Petrus och tillbringade femton dagar med honom (Galaterna 1:18). Paulus ansåg sig vara aposteln för hedningarna, medan Peter var aposteln för judarna – antagligen med ömsesidigt samtycke. Denna ansvarsfördelning är intressant, för någon annan verkar ha skapat en blomstrande kristen gemenskap i Rom, och Paulus verkar nästan ständigt ha utmanats av andra apostlar som vilade på hans gräs.

När Peter gick till Antiochia utmanade Paulus honom offentligt eftersom han förolämpade hedningarna genom att vägra att äta med dem medan utsändare av James var närvarande. Det är uppenbart att Peter inte alls skrämdes av Peter.

Av några anledningar ville författaren till Apostlagärningarna göra Paulus till en mindre karaktär i den tidiga kyrkan och främja Petrus som den mer värdiga aposteln. Rättsakter vände helt om de två apostlarnas roll och skildrade Peter som aposteln som inledde uppdraget till hedningarna.

Francis A. Sullivan SJ, författare till Från apostlar till biskopar , anser att det faktum att en del av samhället i Korinth förklarade sig tillhöra Kefas (1 Korintierna 1:12) antyder att Peter kan ha besökt Korinth och tillbringat lite tid i tjänsten där, i vilket fall det är åtminstone möjligt att Peter också reste så långt västerut som Rom. Det är dock tydligt att han ännu inte var i Rom när Paulus skrev sitt brev till romarna, om han verkligen åkte dit.

Enligt Irenaeus skrev Peter och Paulus tillsammans i slutet av andra århundradet tillsammans. utnämnde Linus till den första i följd av biskopar i Rom, men senare traditioner säger att Peter ensam utsåg Linus. Sullivan säger ( ibid ) att det finns en allmän överenskommelse bland forskare, inklusive katolska forskare, att kyrkan i Rom leddes av ett råd av presbyter till långt in i andra århundradet, utan bevis för en härskande biskop. Om så är fallet kan vi bortse från alla förmodade samarbeten mellan Paulus och Peter i Rom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *