Hur man beräknar stallhastigheten för ett flygplan


Bästa svaret

Låt oss börja med lastfaktorformeln. Formeln är:

n = \ frac {L} {W}

Vid rak och jämn flygning är hissen lika med vikten. Det betyder att flygplanet har en lastfaktor på 1. Mer vanligt kallas lastfaktorn som Så här kommer flygplanet att uppleva en kraft på 1!

Tittar på Liftformeln:

L = \ frac {1} {2} ρ V ^ 2 S Cl\_ {max}

Eftersom lyften är lika med vikten kan ”V” i formeln betraktas som en hastighet på 1 stall. Om du ordnar om den ger:

V\_ { s1g} = \ sqrt {\ frac {L} {ρ S Cl\_ {max}}}

Du kan använda den här formeln för att se vad som händer med stallhastigheten med de ändringar du gör med flygplanet. du sänker klaffarna, Cl\_ {max} ökar. Ökningen av detta, i enlighet med formeln, minskar stallhastigheten.

Ökande vikt har en tendens att öka stallhastigheten. Ökning av vikt ökar hissen krävs f vi upprätthåller samma lyftkoefficient, kan man se att från själva lyftformeln, för att hålla hissen densamma, bör hastigheten öka. Formeln för 1 gee-hastighet visar detsamma. Det finns en annan formel där du kan beräkna stallhastigheten vid en viss vikt:

V\_ {s1g new} = V\_ {s1g old} \ sqrt {\ frac {new weight} {old weight}}

Låt oss träna ett exempel: Ett flygplan lyfter med en vikt på 400 000 N. Efter en viss punkt i flygningen, på grund av bränsleförbrukningen, vikten minskad till 300 000 N. Om den gamla stallhastigheten är 130 knop, vad är den nya stallhastigheten?

V\_ {s1g new} = 130 \ sqrt {\ frac {300000} { 400000}}

V\_ {s1g ny} = 113 kts

En viktminskning minskade stallhastigheten. Denna formel kan tillämpas på alla flygplan där ute.

Läget för CG påverkar också stallhastigheten. Antag att ett flygplan med ett tryckcentrum bakom CG. En förskjutning av CG framåt kommer att öka storleken på paret Lift-Weight, som slår upp flygplanets näsa Svansplanet kommer emellertid att motverka detta med sin nedåtgående kraft. Nu måste vingen skapa lyft för att övervinna en högre svans ner f orce plus båtens vikt. Detta kräver att mer lyft genereras. Formeln 1 gee stall säger, om vi ökar Lift som vingen producerar, ökar stallhastigheten också. Så, en förskjutning av CG ökar stallhastigheten, medan en bakåtförskjutning minskar den.

En ökning av vingområdet och spännvidden minskar stallhastigheten. Detta kan återigen ses från stallformeln. Ökningen av ytan ”S” som är i nämnaren kommer att minska stallhastigheten.

Svar

Hur jag beräknar stallhastigheten för det flygplan jag flyger är genom att titta på det upp i flygplanshandboken. Det kommer att ge en tabell som visar olika hastigheter under olika förhållanden, såsom lufttäthet, temperatur, lastens vikt, flikinställningar etc. De flesta plan jag flyger tenderar att stanna i 40-45MPH-intervallet så jag brukar hålla hastigheten över 60. När du närmar dig en stall tenderar lufthastighetsindikatorer att studsa lite eller börja röra sig snabbt och tonhöjden förändras så att ”veta” den exakta hastigheten inte är riktigt användbar. Du känner att stallet kommer på och den irriterande lilla stallvarningssommaren blir en stadig drönare i ditt öra. Du kan omedelbart känna igen symtomen och hur planuppställningen förbereder sig för stallet. Du vill aldrig stoppa ett plan av misstag. När ett plan stannar känns det plötsligt som om någon slår mjukt på utsidan med en dämpad gummiklubba och näsan tappar plötsligt och det blir tyst. Detta är i små enmotoriga flygplan. Du stannar inte större flygplan helt. Någonsin. Vid landning, markeffekt, klaffinställning och lufttäthet kan kvarvarande bränsle påverka den exakta stallhastigheten så att du bara låter planet sätta sig när du närmar dig en nära approximation av den hastigheten när du passerar tröskeln. Stallvarningen, det irriterande lilla surret, kommer också att tändas när du börjar komma nära stallhastigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *