Co je singularita v matematice?


Nejlepší odpověď

Singularita je, když funkce někde jde do nekonečna, například 1 / x, protože x jde na nulu. Singularita nastane, kdykoli máte výraz s jmenovatelem, který může projít nulou.

S analytickými funkcemi komplexní proměnné je možné „cítit“ singularitu z dálky jednoduše integrací funkce kolem kontury . Pokud je integrál nenulový, řekne vám, že uvnitř kontury je alespoň jedna singularita. To vám nedává přesné umístění singularity, o nic víc než vůně vám dává místo, odkud pochází.

Odpověď

Ve velmi širokém smyslu matematický o objektu se říká, že je singulární, když nemůžete použít běžné operace, které můžete obecně použít na podobné objekty. Matice je singulární, když její determinant je 0 (a proto nemá žádnou inverzi), singularita černé díry je bod, kde zákony fyziky, kterými se řídí zbytek vesmíru, nejsou platné.

Z technického hlediska, ale možná vágnější, je singularita bod nebo matematický objekt, který není dobře vychovaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *