Vad är singulariteten i matematik?


Bästa svaret

En singularitet är när en funktion går till oändlighet någonstans, till exempel 1 / x när x går till noll. Singularitet inträffar när du har en term med en nämnare som kan passera genom noll.

Med analytiska funktioner i en komplex variabel är det möjligt att ”lukta” en singularitet på avstånd helt enkelt genom att integrera funktionen runt en kontur . Om integralen inte är noll berättar den att det finns minst en singularitet inuti konturen. Det ger dig inte den exakta positionen för singulariteten, mer än en lukt ger dig var den kommer ifrån.

Svar

I mycket breda termer, en matematisk objektet sägs vara enstaka när du inte kan tillämpa vanliga operationer som du i allmänhet kan tillämpa på liknande objekt. En matris är singular när dess determinant är 0 (och därmed inte har någon invers), singulariteten hos ett svart hål är en punkt där fysikens lagar som styr resten av universum inte är giltiga.

I mer tekniska men möjligen mer vaga termer är en singularitet en punkt eller ett matematiskt objekt som inte är välskött.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *